Project Description

Samen met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK) creëerden wij een educatief pakket voor de 3e graad lager onderwijs.

In het lessenpakket ‘Power-Up’ leren kinderen op hun niveau wat virussen en bacteriën precies zijn, hoe we ziektes kunnen bestrijden met de hulp van vaccinaties, hoe zo’n vaccin precies werkt …

Door met het lessenpakket aan de slag te gaan, werken de kinderen ook aan heel specifieke eindtermen, bv. beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert, op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken …

Ook interesse in een project op maat van jouw boodschap en doelgroep?

Contacteer ons!

Andere projecten